Тэкст пра беларускую мову: Мова — душа народа | Государственное учреждение культуры «Полоцкая районная централизованная библиотечная система»

Цытаты пра беларускую мову | Dumki.org

  • Галоўная
  • Лепшыя цытаты
  • Новыя
  • Аўтары
  • Катэгорыі

Усе катэгорыі

Цытаты пра беларускую мову

Уладзімер Караткевіч

«Хто забыў сваіх продкаў ‒ сябе губляе, Хто забыў сваю мову ‒ усё згубіў»

Усе цытаты Уладзімера Караткевіча

Васіль Быкаў

«Я ‒ беларус, мая родная мова ‒ беларуская»

Усе цытаты Васіля Быкава

Якуб Колас

«Ніякае багацце людзей не бывае даражэйшым за іх родную мову»

Усе цытаты Якуба Коласа

Васіль Быкаў

«Будзе незалежнай Беларусь ‒ будзе ўсё. У тым ліку мова і культура. Ня будзе незалежнасьці ‒ хутка ня будзе нічога!»

Усе цытаты Васіля Быкава

Уладзімер Караткевіч

«Выбірай: быць пасрэднасцю на мове суседа або нечым значным на сваёй»

Усе цытаты Уладзімера Караткевіча

Янка Купала

«Хто не разумее беларускай мовы, той не павінен займаць урадовай пасады на Беларусі»

Усе цытаты Янкі Купалы

Іван Мележ

«Хто не паважае родную мову, не паважае родны народ»

Усе цытаты Івана Мележа

Ніл Гілевіч

«Сёння матчынай мовы, а заўтра Засаромiшся мацi самой?»

Усе цытаты Ніла Гілевіча

Браніслаў Тарашкевіч

«Аснова нацыянальнага адраджэньня кожнага народу – яго родная школа»

Усе цытаты Браніслава Тарашкевіча

Францішак Багушэвіч

«Яно добра, а нават і трэба знаць суседскую мову, але наперш трэба знаць сваю»

Усе цытаты Францішка Багушэвіча

Іван Мележ

«Мова ‒ гэта вялікі народны скарб. Яго нельга не паважаць, як нельга не паважаць родны народ.»

Усе цытаты Івана Мележа

Алесь Разанаў

«Кожны народ мае хаця б адзін геніяльны твор, і гэты твор ‒ мова»

Усе цытаты Алеся Разанава

Васіль Быкаў

«Мова – аснова ня толькі нацыянальнай культуры, але і існаваньня нацыі, існаваньня этнасу»

Усе цытаты Васіля Быкава

Янка Сіпакоў

«Можа таму і памірае ад настальгіі (самай чорнай і самай сьветлай хваробы) чалавек, які пры жывой радзіме топча чужыя травы, лашчыць чужыя кветкі, чуе чужую мову ад сваіх дзяцей»

Усе цытаты Янкі Сіпакова

Васіль Быкаў

«Цяпер ідзе разгром нацыянальнай культуры.

Беларускую мову, і без таго пераўтвораную ў помесь, ў трасянку, улады канчаткова перасталі падтрымліваць і сказалі, што яна ім непатрэбная»

Усе цытаты Васіля Быкава

Ніл Гілевіч

«Таго народа ўжо няма… Але! Але ён здолее паўстаць нанова, Калі ў душы ягонай на чале Усіх святых парываў стане МОВА»

Усе цытаты Ніла Гілевіча

Васіль Быкаў

«Нармальны працэс культурнага развіцця павінны быў выглядаць так: спярша ў самым поўным аб’ёме – уласная культура, затым іншыя – расейская, нямецкая, польская, ангельская – чым болей, тым лепш, наколькі хапае да таго здольнасцяў грамадства ці асобнага яго члена»

Усе цытаты Васіля Быкава

Ніл Гілевіч

«А задумае вораг з далёкага краю Апляваць, адабраць, знішчыць мову маю — He дазволю. He дам. He прадам. He змяняю. I да смерці за волю тваю пастаю!»

Усе цытаты Ніла Гілевіча

Францішак Багушэвіч

«Шмат было такіх народаў, што страцілі найперш сваю мову, так як той чалавек перад скананнем, катораму мову займае, пасля і зусім замерлі. Не пакідайце ‒ ж мовы нашай беларускай, каб не умёрлі!»

Усе цытаты Францішка Багушэвіча

Браніслаў Тарашкевіч

«Народ без школы ў роднай мове дзічэе»

Усе цытаты Браніслава Тарашкевіча

Ніл Гілевіч

«Як ты дорага мне, мая родная мова! Мілагучнае, звонкае, спеўнае слова!»

Усе цытаты Ніла Гілевіча

Уладзімер Караткевіч

«Дзве старонкі, дваццаць ці дзвесце. .. А можа, тысячы тысяч? Усё адно, нават іх будзе мала, каб годна ўславіць цябе, родная беларуская мова. Таму што мільёны тваіх людзей самім існаваннем сваім з самага пачатку дзён кожным трапным словам, кожнай любоўнай ці гнеўнай думкай, кожным знішчальным, здзеклівым, іранічным або, наадварот, добрым, лірычным сказам славяць цябе. І славіць будуць, пакуль не скончыцца жыццё людское і думка людская на Зямлі»

Усе цытаты Уладзімера Караткевіча

Ларыса Геніюш

«Сёньня на пласе родная мова. Вырваць жывую належыць з вагню. Слова «кахаю» – слабае слова. Мужнае слова – «абараню»!»

Усе цытаты Ларысы Геніюш

Максім Танк

«З усяго таго, што лягло назаўсёды ў аснову святынi народа, бяссмерця яго, ‒ ты выткана, дзiўная родная мова. »

Усе цытаты Максіма Танка

Анатоль Сыс

«Я забараняю перакладаць мае вершы на рускую мову»

Усе цытаты Анатоля Сыса

Алесь Гарун

«Ты, мой брат, каго зваць беларусам, Роднай мовы сваёй не цурайся; Як нi зрокся яе пад прымусам, Так i вольны цяпер не зракайся.»

Усе цытаты Алеся Гаруна

Анатоль Сыс

«Нам мова далася крывёю»

Усе цытаты Анатоля Сыса

Анатоль Крывіцкі

«Роднае слова. Яно ўваходзiць у наша жыццё з вуснаў мацi яшчэ ў маленстве. У цiхiм журчаннi матчыных песень-калыханак, у яе пяшчотных ласках мы пачынаем улоўлiваць яго своеасаблiвыя формы i гучанне. Незвычайнае хараство i зладжанасць чуецца нам у гучаннi роднага слова. Яно то ласкавае i пяшчотнае, як подых летняга ветру, то шырокае i плаўнае, як далячынь палёў i азёрныя блакiты, то звонкае i пералiвiстае, як празрыстыя крынiцы i песнi птушак, то суровае i грознае, як навальнiчныя хмары»

Усе цытаты Анатоля Крывіцкага

Ніл Гілевіч

«Ведай: роднае слова грымела У крывавым агнi барыкад, За свабоду адважна i смела Заклікала ў паход, як набат. Родным словам мы грознай парою Гуртавалi рады змагароў, З родным словам на вуснах герояў Запякалася алая кроў. За яго памiралi i гiблi, Каб на здзекi i глум не аддаць, Каб маглі сёння песнi i гiмны Пра шчаслiвую долю складаць»

Усе цытаты Ніла Гілевіча

Ніл Гілевіч

«Без усведамлення, што такое мова ў жыцці народа, што такое нацыянальная культура, нацыянальная гісторыя, у народа не можа быць будучыні»

Усе цытаты Ніла Гілевіча

Леанід Лыч

«Краіна не можа быць незалежнай, калі ў яе афіцыйным жыцці пануе чужая мова. Чужая мова несумяшчальная з дзяржаўным суверэнітэтам, ёсць самая магутная зброя ў барацьбе з нацыянальнай ідэнтычнасцю, этнакультурнай спецыфікай Беларусі»

Усе цытаты Леаніда Лыча

Ніл Гілевіч

«Сёньня для нас важней за ўсё — Мова, на першым пляне павінна быць Мова! Будзе Мова — будзе нацыянальная сьвядомасьць і будзе Беларусь. Ня будзе Мовы — ня будзе Беларусі»

Усе цытаты Ніла Гілевіча

Максім Багдановіч

«Выціскаючы беларускую мову з школы, мы хілім да растраты вынікаў велізарнай, шматвяковай духоўнай працы цэлага народа, збіваем думку дзіцяці з натуральных псіхалагічных сцяжынак і груба абцінаем ягоны душэўны свет»

Усе цытаты Максіма Багдановіча

Францішак Багушэвіч

«Можа, хто спытае: гдзе ж цяпер Беларусь? Там, братцы, яна, гдзе наша мова жывець: яна ад Вільна да Мазыра, ад Вітэбска за малым не да Чарнігава, гдзе Гродна, Міньск, Магілёў, Вільня і шмат мястэчкаў і вёсак. ..»

Усе цытаты Францішка Багушэвіча

Анатоль Сыс

«Пісаць трэба толькі па-беларуску. Наш час патрабуе вялікай прынцыповасці»

Усе цытаты Анатоля Сыса

Максім Багдановіч

«Баронячы наш народ, мы павінны бараніць і нашу культуру. І што б там не было, а гмах яе, калісьці распачаты, павінен быць збудованы да канца»

Усе цытаты Максіма Багдановіча

Васіль Быкаў

«Нацыянальнасведамая частка грамадства наіўна кідаецца ў спрэчку наконт пераваг дзвюх граматык – Тарашкевічавай і наркомаўкі, дыскутуючы аб разыходжанні ў трактоўцы мяккасці падвоеных зычных, а ў той час камуністычныя ўлады прыбіраюць пад сваю апеку ўвесь друк, маючы на мэце канчаткова ўсталяваць расейскае аднамоўе. .. сацыялагічныя інстытуты і агенцтвы, што сядзяць на ўтрыманні ўрада, і ў любы момант з высмактанымі з пальцаў лічбамі могуць даказаць, што беларусы – супраць беларускай мовы, а КПБ – самая папулярная сярод іх партыя…»

Усе цытаты Васіля Быкава

Ніл Гілевіч

«Я катэгарычна супраць трасянкі. Яна — пераходная ступень да поўнай ліквідацыі беларускай мовы… Трасянка — зьява пачварная, іншай ацэнкі быць ня можа»

Усе цытаты Ніла Гілевіча

Анатоль Сыс

«Беларуская мова павінна стаць адзінай дзяржаўнай у рэспубліцы»

Усе цытаты Анатоля Сыса

Зянон Пазьняк

«На справе змагацца з русіфікацыяй проста, я б сказаў, зусім проста. Трэба беларусам усюды і з усімі ў сваёй краіне размаўляць, пісаць і гаварыць — па-беларуску. Гэта тым больш проста, што беларуская мова – адна з найбольш дасканала распрацаваных, багатых і прыгожых моваў на сьвеце, у якой стварылася і сцьвердзілаля вялікая духоўная культура беларускага народу»

Усе цытаты Зянона Пазьняка

Якуб Колас

«Кожны народ мае свой гонар. Англічанін перад усім светам горда вызначае: я — англічанін! Тое самае скажа француз, немец, аўстрыец, рускі і іншыя прадстаўнікі другіх нацый. А мы, беларусы, не адважваемся прызнацца ў тым, што мы — беларусы. Бо на галаву беларускага народа, як вядома, многа выліта памыяў, годнасць яго прыніжана і мова яго асмеяна, у яго няма імя, няма твару. А з гэтага вынікае тое, што беларус-інтэлігент адмяжоўваецца не толькі ад свайго народа, але і ад бацькоў сваіх. Мы ведаем такое здарэнне з адным нашым знаёмым настаўнікам, да якога прыехала з дому матка. У яго былі госці. Ён пры гасцях не пасмеў пазнаць свае мацеры: «Ідзі ты, кажа, кабетка, на кухню: там цябе накормяць». («На ростанях»)»

Усе цытаты Якуба Коласа

Леў Сапега

«Не чужой якой мовай, але сваёй уласнай законы пісаныя маем і на любую крыўду адпор сваімі законамі дадзім. (Старажытнабеларускі арыгінал: «Не обчим яким языком, але своим власным права списаные маем и каждого часу чого нам потреба ку отпору всякое крывды ведати можем»)»

Усе цытаты Льва Сапегі

Якуб Колас

«Сваё роднае, матчына слова мацней закранае струны сэрца («На ростанях»)»

Усе цытаты Якуба Коласа

Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч

«Ваш суд мне не страшны, хай злосна скавыча У будцы сабака, увагі на пса не звярну я. Як раіць пясняр Сыракомля, пішу я Цяпер, як заўсёды, на мове мужычай»

Усе цытаты Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча

Леанід Лыч

«Па-за роднай культурай беларусы становяцца бессыстэмнай этнічнай масай»

Усе цытаты Леаніда Лыча

Леанід Лыч

«Сённяшні гаротны стан беларускай мовы — гэта не вынік выпадковага збегу якіх-небудзь неспрыяльных акалічнасцяў, гэта і не натуральная асіміляцыя ці добраахвотнае вырачэнне людзьмі свайго роднага слова. Тое, што і раней і зараз нас так моцна хвалюе ў мове, — гэта вынік дзе тонка прадуманай, а дзе проста сама непрыхаванай, грубай дыскрымінацыі самой дзяржавай законных правоў беларускага народа на выкарыстанне матчынага слова ва ўсіх сферах свайго грамадскага жыцця. »

Усе цытаты Леаніда Лыча

Леанід Лыч

«Далейшай трансфармацыi беларусаў у безнацыянальную, безаблiчную масу неабходна як мага хутчэй пакласцi канец. Дзякуй Богу, яшчэ не ўсё канчаткова страчана. Але хутка нас могуць залiчыць да рускiх. Такое немiнуча адбудзецца, калi i надалей пры маўклiвай згодзе беларусаў дзяржавай будзе праводзiцца мэтанакiраваная палiтыка русiфiкацыi. Здаровыя колы беларускага грамадства павiнны згуртавацца i рашуча выступiць супраць пераўтварэння насельнiцтва краiны ў нешта “прамежкавае”. I беларуская зямля пераўтворыцца ў тыповую рускую культурна-моўную правiнцыю, насельнiцтва якой будзе называць сябе рускiм, да чаго так iмкнуўся ў другой палове XIX ст. стаўленiк царскiх улад на пасадзе вiленскага генерал-губернатара Мiхаiл Мураўёў. »

Усе цытаты Леаніда Лыча

Леанід Лыч

«Мова — самы дасканалы i ўсеабдымны крытэрый вызначэння этнiчнай прыналежнасцi культуры. Складзены беларусам на рускай мове тэкст песнi цi напiсаная да яе беларусам музыка — гэта ўжо не элемент беларускай нацыянальнай культуры. Тое ж самае можна сказаць пра оперу, аперэту, драматычны твор, няхай нават напiсаныя на сюжэт з беларускага жыцця»

Усе цытаты Леаніда Лыча

Леанід Лыч

«Сапраўды незалежнай Беларусь можа стаць толькі тады, калі будзе мець у корані адрозную ад Расіі культурна-моўную прастору, адметныя ад свайго ўсходняга суседа нацыястваральную дзяржаўную палітыку, нацыянальнае аблічча базавага, тытульнага народа краіны»

Усе цытаты Леаніда Лыча

Леанід Лыч

«Беларуская нацыя, калi паважае сябе, павiнна мець беларускамоўны дзяржаўны, адмiнiстрацыйна-гаспадарчы, судовы, вайсковы апараты, беларускамоўныя адукацыю, культуру, навуку, афiцыйныя СМI, тапанiмiю, напоўненую сваiмi назвамi. Адным словам, рабiць усё так, як i ў iншых цывiлiзаваных народаў»

Усе цытаты Леаніда Лыча

Леанід Лыч

«Усё, што свядома рабіла і робіць вертыкаль кіраўніка дзяржавы па сціранні культурна-моўных адрозненняў паміж беларускім і рускім народамі на карысць апошняга — гэта не проста памылка, а паводле ўсіх сваіх параметраў сапраўдная нацыянальная здрада, паколькі ў такой сітуацыі нельга забяспечыць краіне фактычную дзяржаўную незалежнасць. Калі ж рэальнасцю стане супольная з Расіяй Саюзная дзяржава, Беларусі са сваім татальна зрусіфікаваным тытульным народам нязначна лепш будзе жыць, чым выкінутай з вады на бераг рыбе»

Усе цытаты Леаніда Лыча

Леанід Лыч

«Суверэнная Рэспубліка Беларусь яшчэ ніколі не знаходзілася ў такой страшэннай, глабальнай культурна-моўнай залежнасці ад Расіі, як сёння!»

Усе цытаты Леаніда Лыча

Леанід Лыч

«Без нацыянальнай школы нельга не толькі забяспечыць нармальнага этнакультурнага развіцця народа, але нават гарантаваць і само яго існаванне»

Усе цытаты Леаніда Лыча

Анна Ефременко: белорусского языка в моей жизни за пределами стерильных рамок уроков не было вовсе

Я прочитала этот текст Холода неделю назад и не могу перестать о нем думать. Не в контексте России и татар, а в контексте того, как незаметно и вместе с тем успешно прошла денацификация Беларуси, моя денацификация в частности.

Я знаю белорусский язык, я учила его в школе, в универе, но никогда не говорила. Это знание в моем арсенале где-то рядом с умением шить: я могу взять в руки иголку и заштопать носки, но обычно этого не делаю, а просто выбрасываю рваные.

Даже сейчас с теми друзьями, которые разговаривают со мной по-белорусски, я разговариваю по-русски. В моем классе не было ни одного белорусскоговорящего ученика (а если бы и был, в лучшем случае его считали бы фриком, а в худшем — развязали бы откровенный буллинг).

Даже в универе в нашей группе будущих журналистов все говорили по-русски.

Ни о какой рефлексии о судьбе белорусского языка в моей юности и речи не было. Наоборот, владение русским казалось преимуществом: я могу читать, слушать и смотреть все, что создавалось на русском языке, я не выпадаю из культурного контекста. Мне хотелось говорить на одном языке с героями любимых книг, фильмов и сериалов (это потом наступило осознание, что я говорю с ними на одном языке через костыль перевода. И сильно позже второе озарение: перевода на язык, которым мог бы стать белорусский).

Белорусского языка за пределами стерильных рамок уроков дважды в неделю в моей жизни не было вовсе. В моей семье никто не говорил по-белорусски. И если подавляющее большинство моих друзей слышали мову хотя бы от бабушек, то мое лето проходило в российской деревне.

Я не хочу снимать с себя личную ответственность, в конце концов, на каком языке говорить сейчас — исключительно вопрос моего выбора. Но я вынуждена напомнить, что в 95-м за русский язык как второй государственный проголосовало 83%. Одна из немногих цифр белорусской избирательной истории, в которой я не сомневаюсь.

Что дает статус государственного языка, я вижу сейчас на примере Литвы, в которой живу уже почти год. Большинство литовцев понимает русский и говорит на нем, то есть они не исключены из контекста российской культуры (это почему-то всегда становится важным аргументом).

Но двухмиллионная Литва говорит по-литовски, по-литовски учит своих детей, на литовский дублирует кино (привет белорусскому прокату, который так охотно закупал российский дубляж), по-литовски читает “Гарри Поттера”, наконец.

Кстати, о последнем: перевод книги Роулинг на белорусский случился, кажется, только в 2019-м году. Популярное кино с белорусской озвучкой появилось в кинотеатрах только в середине 2010-х — да и то не массово, а как часть культурного проекта velcom. Ну а про то, на каком языке делают белорусский рэп, вы и сами все знаете.

И здесь я продолжу натягивать тяжелое пальто своей личной ответственности. Работая в TUT.BY, мы ставили тексты на русском про российских селеб, потому что “это лучше читают”.

Те самые 83% негласно передали ценность русского языка своим детям, которые стали читать по-русски охотнее, чем по-белорусски (по статистике разница в прочтениях была в 10 раз. Надо ли говорить, в чью пользу).

О детях напишу отдельно. Останься мы в Беларуси, у меня был бы шанс научить ребенка белорусскому языку. Этот шанс есть и в эмиграции: в конце концов, мы можем говорить с дочкой дома по-белорусски, здесь десятки таких примеров. Станет ли этот язык ее языком коммуникации и мыслей — большой вопрос. Ведь если ты не говоришь на нем с друзьями, не обучаешься ему в школе, он останется языком, на котором ты говоришь с мамой и папой. Немало для семьи, но недостаточно для языка. И дети моей дочери, останься она за пределами Беларуси, почти наверняка не продолжат говорить на мове. То есть в нашей семье язык умрет на втором поколении, так толком и не зародившись.

Всю свою сознательную жизнь я живу под оккупацией российского контекста. И как показал все еще тлеющий скандал с фестивалем Pradmova, не я одна. Мышление человека под длительной оккупацией меняется. Поэтому я совсем не удивлена, что для белорусского фестиваля гости из России — это основное блюдо, а белорусские — аперитив перед банкетом.

Ну или давайте поговорим не про фестивали, а про медиа, если хотите. Я не знакома с преданными читателями TUT.BY из России, но я знаю сотню белорусов, каждый день читающих Медузу. Мои белорусские коллеги знают свежие новости о репрессиях против российских медиа. Но знаете что?

Совсем недавно на конференции в Риге я рассказывала про репрессии против белорусских медиа, и коллеги из России в большинстве слушали с изумлением. Что и о ком это говорит, я оставлю за скобками основного месседжа. Да у меня и ответа-то нет.

Мне сложно представить, каким было бы мое детство по-белорусски. Но я попробую. Мабыць я бы глядзела “Тытанiк”, чытала “Гары Потэра”, слухала б спачатку “Песняроў”, а потым “Крамбамбулю”. Абмяркоўвала б гэта з мацi, а яна бы разумела мяне праз слова, таму што не вывучала беларускую мову. Але, спадзяюся, пачала б разумець лепш. I размаўляць пачала б. И гэта быў бы зусiм маленькi крок для мовы, але ж вялiкi для мяне.

Пять лучших произведений белорусской литературы

Благодарим Вас за согласие рекомендовать пять лучших произведений белорусской литературы. В начале я хотел бы узнать, не могли бы вы дать нам представление о том, как в настоящее время функционирует современная литературная сцена; он многоязычный — на белорусском и русском? Устанавливает ли белорусское правительство сильный контроль над тем, какие книги издаются? Отмечу, что ПЕН-клуб Беларуси был закрыт властями в прошлом году.

Честно говоря, я даже не знаю, с чего начать. Последние два года показались мне двадцатью, столько всего изменилось — в худшую сторону. Когда я стал частью белорусской литературной сцены в 2014 или 2015 году, она была яркой и захватывающей: были частые презентации книг, дискуссии, чтения, небольшие мероприятия и большие фестивали. В 2020 году наш фокус сместился на протест, а затем волна репрессий постепенно захлестнула почти всю белорусскую сцену.

Мало того, что белорусский ПЕН-клуб был закрыт властями в прошлом году, он стал одним из 240 некоммерческих организаций и объединений, ликвидированных в 2020-2021 годах. Права 138 писателей и людей слова были нарушены по политическим мотивам, а именно: задержания, аресты, увольнения и другие формы преследования. Некоторые из этих писателей являются политическими заключенными. Независимые издатели сталкиваются с давлением: от ареста их банковских счетов и допросов их директоров до закрытия их офисов. Некоторые книги признаны «экстремистскими», и за их хранение или распространение можно посадить в тюрьму. Изъяты целые тиражи или отдельные почтовые посылки с книгами. Издатели воздерживаются от публикации произведений политического содержания, опасаясь еще больших репрессий против них. Таким образом, я не смог опубликовать свой поэтический сборник с несколькими стихами о протестах 2020 года — и, похоже, не скоро.

«Последние два года показались двадцатью, столько всего изменилось — в худшую сторону»

Если говорить в целом о белорусской литературе, то она двуязычна: на белорусском и русском языках. Последние пару лет до 2020 года было довольно много свободы писать, представлять и публиковать все виды работ, и современная письменность на белорусском языке развивалась, появлялись новые имена. Однако эта литература была альтернативой тому, что продвигало и поддерживало правительство, — часто произведения были старомодны или несовременны, часто отражали государственную идеологию, часто на русском языке. Эта литература финансировалась и продвигалась государством, а нам всегда приходилось искать свой собственный путь. Так что наш доступ к аудитории был довольно ограничен; в основном наши книги издавались небольшими тиражами и плохо продавались. Но я уверен, что при должной поддержке мы выведем белорусскую литературу на новый уровень, и белорусы будут знать, что могут ею гордиться.

Да, это так важно. Вы выбрали для празднования пять замечательных книг белорусских писателей. Я думаю, вы хотите сначала обсудить Чернобыльская молитва: Голоса из Чернобыля Светланы Алексиевич.

Я начинаю с этой книги не только потому, что она написана лауреатом Нобелевской премии — никакая премия не создает выдающегося писателя, скорее работа таких писателей удостаивается премий. Хотя книга, которая помогла мне лично в самые трудные времена, была « Неженское лицо войны 9».0014 , как и большинство книг Светланы Алексиевич, представляет советский народ в целом, а Чернобыльская молитва должна иметь больше всего белорусских голосов. К сожалению, в некоторых сборниках она помечена как «русская литература». В статьях о книге рецензенты рассуждают о «Российском государстве», хотя Советский Союз состоял из 15 республик, некогда независимых земель и вновь обретших независимость после распада СССР. Беларусь, которая больше всего пострадала от ядерного взрыва, является одной из них; это была не Россия тогда и не сейчас.

Получить еженедельный информационный бюллетень Five Books

По моему личному опыту, кажется, что большинство людей на планете не слышали о Беларуси до массовых протестов после выборов в 2020 году, но те, кто слышал о нас, знали о Чернобыле. Боюсь, в глобальной картине Беларусь определяют две вещи: Чернобыль и диктатура. Однако Чернобыльская катастрофа стала крупным событием, изменившим миллионы жизней.

Да. Поскольку у нас очень международная аудитория, я думаю, что должен кратко отметить, что, хотя Чернобыльская зона отчуждения находится за границей в Украине, более 60% загрязнения приходится на территорию Беларуси.

Такие книги, как « Голоса из Чернобыля », написаны для того, чтобы заставить людей задуматься о таких судьбоносных событиях, взглянуть на историю одного человека, простого человека, «маленького» человека под микроскопом — увидеть себя в их и стать более сострадательным и сознательным. Вот во что я верю.

Он принимает форму монологов, и они кажутся очень интимными. Люди, которых мы слышим, смелые, мудрые и любящие. Голоса из Чернобыля надо преподавать в школах, но политики не заинтересованы в том, чтобы граждане были более сострадательными и сознательными. Они культивируют невежество. И вот эти книги мало кто читает, и история повторяется. 24 февраля 2022 года российские войска взяли под контроль Чернобыльскую АЭС.

Впервые я попытался прочитать эту книгу лет десять или двенадцать назад, и дальше пролога не продвинулся. Чтение было похоже на пытку. Первый рассказчик рассказывал о своем муже Васе, который работал в пожарной части и в ночь взрыва поехал тушить пожар на заводе:

…сначала были небольшие повреждения, а потом они разрослись. Слезала слоями — как белая пленка… цвет лица… тела… синий… красный… серо-коричневый. И все это очень мое! Это невозможно описать! Невозможно записать! И даже пережить. Единственное, что меня спасло, это то, что это произошло так быстро; не было времени думать, не было времени плакать.

После этих строк я не мог дальше читать. Я была слишком молода и хрупка, и я думаю, вам нужно кого-то обнять и поплакать, когда вы читаете это.

— Никто не говорил о радиации, — снова и снова повторяет Люся. Тишина убивает. Наше молчание убивает. Правительства, политики, богатые люди, обладающие властью, не рассказывают нам о том, что они делают, что влияет на нашу жизнь, но самое худшее в конце концов делается руками простых людей, людей, которые «просто делали свое дело». работа», как говорят многие, когда мы спрашиваем их, почему, почему?

Советский менталитет, который передался и русским, и белорусам, заключался в том, что люди у власти должны знать лучше всех. Мы слышим этот аргумент от опрошенных простых людей по поводу их мнения о нынешней войне в Украине, на улицах российских городов, и они кажутся невежественными, как не имеющие критического мышления, слепо доверяющие Путину. Светлана Алексиевич показывает, к каким трагедиям приводит такой менталитет, надеясь, что люди это увидят и будут работать над тем, чтобы таких трагедий больше не было. Я считаю важным понимать менталитет постсоветских людей, знать, чего от них ждать, и не быть наивными в том, с какой радостью они примут демократические ценности.

Михаил Горбачев, бывший генеральный секретарь СССР, писал, что авария на Чернобыльской атомной электростанции была «возможно, главной причиной распада Советского Союза пять лет спустя».

Давайте перейдем ко второй рекомендованной вами белорусской книге — « Дети Алиндарки » Альгерда Бахаревича. Сам перевод, опубликованный издательством Scotland Street Press, я считаю интересным литературным экспериментом. Расскажите нам об этом.

Этот роман одного из самых авторитетных и известных современных белорусских писателей Альгерда Бахаревича будет особенно интересен билингвам или выходцам из страны, которая была колонией и чей родной язык находится на грани исчезновения. Ирландцы и шотландцы — первые, кто приходят мне на ум.

Много лет назад в Минске я смотрел спектакль Переводы (оригинал Брайана Фрила), в котором поднимается вопрос языка как политический.

Мне очень нравится эта пьеса.

В нем персонажи говорят на английском и ирландском, причем в белорусской версии английская речь переведена на русский язык, а ирландская речь переведена на белорусский. В Alindarka’s Children, Джим Дингли и Петра Рид использовали подобную технику, переводя русскую речь на английский, а белорусские части на шотландский.

The New York Review of Books охарактеризовал его как «гениальный… и перевод, и коллаж».

«Дети Алиндарки», впервые опубликованный в 2014 году, представляет собой современный роман о брате и сестре, интернированных в лагере. В лагере детей заставляют говорить на языке колонизаторов и забывать свой родной язык, для чего применяют лекарства и операции на гортани. Говорить по-белорусски считается «болезнью», которую нужно лечить. Братья и сестры убегают, и их преследуют, выживая в приключениях, как Гензель и Гретель.

Бахаревич сказал:

Я хорошо помню, что дало мне необходимый толчок для начала работы. Я читала, что где-то в каком-то городке женщина из местного управления образования посоветовала родителям маленького ребенка «срочно обратиться за помощью к логопеду. Потому что у вашего ребенка сильный белорусский акцент. Вылечитесь, пока не поздно. Знаешь что я имею ввиду? Нормальные дети правильно говорят, они говорят по-русски, понял?

Язык – это код, ключ к коллективному подсознанию. Он не должен использоваться как политический инструмент, он должен быть инструментом коммуникации. Но белорусы разрываются между приглушенным голосом генетической памяти, жаждущей белорусского языка, и криком, восходящим к урбанизации в Советском Союзе, когда люди из белорусских деревень бежали в города, где была работа, и где было прилично говорить Русский, а иначе бы на него нахмурились, это был знак статуса, и нынешняя какофония голосов, стыдящих тебя за то, что ты не говоришь по-белорусски, смешалась с теми, кто не понимает, почему ты говоришь на нем.

Не могли бы Вы немного рассказать нам о своих отношениях с белорусским и русским языками? В чем ты пишешь?

Я из русскоязычной семьи, и все мое окружение раньше было русскоязычным, поэтому я долгое время писал на этом языке, но я принял сознательное решение перейти на белорусский язык, когда мне было немного за двадцать. Когда я начал писать по-белорусски, у меня вдруг возникло желание написать обо всем, о чем я раньше не писал, о чем даже не подозревал. Например, мои отношения с родителями, детские травмы, женственность. Моя поэзия стала феминистской раньше меня самой, и она постепенно и естественно переросла в форму активизма, но всего этого не было бы, если бы я продолжала писать по-русски, потому что белорусский язык дал мне ключ к генетической памяти, к коллективному подсознанию и, следовательно, к моему более глубокому и истинному я.

Давайте поговорим о вашей третьей белорусской рекомендации книги: Музыка мертвых и воскресших Вальжиной Морт.

Я забыл свой экземпляр дома и даже не могу посмотреть стихи из него. Но я помню, как читал их. Для меня это не те стихи, которые вы читаете за один раз — мне нужно два-три прочтения, чтобы погрузиться под слои и слои опыта, охватившего несколько поколений.

Мои воспоминания о бабушках скудны — я никогда не знал своих дедушек — и, поскольку я был маленьким, я не помню, чтобы много разговаривал с ними и интересовался их историями. Теперь их истории — это то, что я бы записал, каждое слово, но они здесь не для того, чтобы рассказывать им. И многие семьи такие. В Беларуси существует негласная традиция скрытности — я полагаю, это влияние Советского Союза: десятилетия репрессий, когда высказывание своих настоящих мыслей и идей могло стоить жизни.

«Язык — это код, ключ к коллективному подсознанию»

Валжина Морт делает больше, чем просто рассказывает истории — она передает всю эмоциональную нагрузку, о которой наши предки часто не говорили, не показывали и часто не осознавали из. И события, через которые прошли поколения, так важны для нас не просто фактом их возникновения, а их неизбежным влиянием на наши страны, наши семьи и нас самих.

Языком интеллектуальной поэзии Валжина Морт рассказывает о Беларуси и белорусах, налаживая связи и разбираясь в том, кто мы и почему мы такие, какие мы есть. Эта поэзия взывает к вашему глубочайшему подсознанию, создавая настолько яркие картины, что вы можете видеть, чувствовать, трогать, ходить среди всех вещей и мест, о которых вы читали.

Поэт сейчас живет в США. Эта книга была названа одной из лучших книг поэзии 2020 года по версии New York Times.

Британское издание Music for the Dead and Resurrected выйдет этой весной издательством Bloomsbury Poetry.

Далее у нас идет Дикая охота короля Стаха Владимира Караткевича.

Владимир Короткевич, наверное, самый любимый писатель белорусов всех возрастов и статусов. Он работал в жанре исторического романа и по существу возродил Беларусь для многих своим письмом, которое настолько пропитано любовью к Беларуси, такой заботой о ее народе, природе, языке, традициях, историческом и культурном наследии, что это ловишь при чтении. его книги. К сожалению, только один из его романов переведен на английский язык.

Какой позор.

Короткевич считается основоположником жанра исторического детектива в белорусской литературе. «Дикая охота короля Стаха» — это своего рода романтический готический триллер, наполненный местным фольклором, пейзажами и неожиданными поворотами. Расположенный в замке Болотных елей в сельской местности Беларуси, он возглавляется молодым фольклористом, который исследует легенду о группе охотников на черных лошадях со стаей диких черных собак, устраивающих хаос в этом районе.

Есть элементы сверхъестественного, есть загадочность, но также и напряжение, саспенс, повороты сюжета и много белорусского — от имен до пейзажей и персонажей. Если вы хотите представить себе, какой была Беларусь в 1860-х годах, это хорошее чтение. Особое значение ее состоит в том, что белорусская литература незаслуженно считалась провинциальной, не такой великой, как русская, не достойной интереса членом европейской литературной семьи. Даже самим белорусам, к сожалению, из-за школьного образования скучно и грустно, а вот Караткевич и «Дикая охота короля Стаха» определенно развенчивает этот миф.

Отличный выбор. Я думаю, это подводит нас к вашей последней рекомендации по белорусской литературе: Цвета параллельного мира Миколы Дзядка. Она была опубликована на английском языке крошечной анархистской прессой или доступна для бесплатного скачивания на белорусском или русском языках.

Такой выбор книги многих удивит. Ее написал журналист, блогер и активист анархистского движения, многократный политзаключенный Николай Дедок. На момент написания этих строк Николай отбывает очередной несправедливый срок лишения свободы — пять лет колонии общего режима по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) и ч. 1 ст. Статья 295-3 (Незаконные действия в отношении горючих предметов) УК РБ.

В 2017 году Цвета параллельного мира получил премию Францишака Альяхновича, присуждаемую белорусским ПЕН-клубом за лучшее произведение в любом жанре на белорусском или русском языке, написанное в тюрьме. В 2010 году Микола и еще несколько анархистов были арестованы за нападение на посольство России в Минске. Игорь Олиневич, другой активист движения, также арестованный еще в 2010 году, в своей книге По дороге в Магадан очень подробно рассказывает о том, что там произошло на самом деле, и об их мотивах. Игорь первым получил премию Францишака Альяхновича в 2013 году. На данный момент он снова находится в заключении нелегитимной власти Беларуси.

Во введении к Краски параллельного мира Микола написал:

…власти боятся и боятся огласки всего, что происходит в тюремных застенках, намеренно делая их как можно более секретными. А это значит, что огласка может нанести им репутационный и моральный вред. И если у нас есть возможность причинить такой вред, мы должны ее использовать… Говорить правду и разоблачать проступки – императив, нравственный долг каждого человека. Во-вторых, важно говорить о том, что мы видели и чувствовали, в том числе и для документации.

Микола рассказывает о тюремной системе изнутри, о ее жестокости и нарушениях прав человека. Десятки тысяч белорусов испытали это на себе с августа 2020 года, и мне интересно, если бы мы прочитали эту книгу раньше, изменила бы она нас? Остановили бы мы весь этот ужас раньше? Или, наоборот, мы слишком боялись бы быть перемолотыми системой, чтобы даже попытаться? В любом случае, ситуация не улучшилась, а стала намного хуже, и книга Миколы должна быть пока самым подробным описанием опыта политзаключенного в Беларуси, к которому мы имеем доступ на английском языке.

Благодарим Вас за обдуманные рекомендации. Я думаю, вы хотели порекомендовать еще несколько произведений белорусской литературы, пока мы здесь?

Да, есть еще пара книг, о которых стоит упомянуть, которых нет в этой пятерке по разным причинам. Out of the Fire Алеся Адамовича, Янки Брыля и Владимира Колесника мог бы быть номером один в моем списке, но вряд ли можно найти его печатную копию для чтения. В свое время это был бестселлер. Алесь Адамович положила начало традиции документального кино, которую продолжила Светлана Алексиевич. Эта книга — рассказ о том, как карательная операция нацистов во время Великой Отечественной войны уничтожила сотни белорусских деревень, иногда сжигая заживо и убивая всех их жителей.

Как вода, как огонь: антология белорусской поэзии с 1828 года до наших дней — сборник классиков белорусской поэзии в переводе гениальной Веры Рич (1936–2009). Down Among The Fishes Натальи Бабиной был переведен Джимом Дингли и опубликован Glagoslav, но я не слышал о нем, пока не провел исследование белорусских книг, изданных на английском языке. Его переводчик сказал мне, что «это немного рискованно, но, может быть, просто может быть, это поможет кому-то немного понять Беларусь». И Большой Чеслав Милош с примесью Элвиса Пресли Тани Скарынкиной тоже стоит упомянуть, как одну из немногих современных книг, изданных на английском языке. Ее тексты выделяются своей оригинальностью в белорусской литературе.

Интервью с Кэлом Флином, заместителем редактора

25 марта 2022 г.

Five Books стремится постоянно обновлять свои книжные рекомендации и интервью. Если вы даете интервью и хотели бы обновить свой выбор книг (или хотя бы то, что вы о них говорите), напишите нам по адресу [email protected]

Поддержка Five Books

Производство интервью Five Books обходится дорого. Если вам понравилось это интервью, пожалуйста, поддержите нас, пожертвовав небольшую сумму.

500-летие белорусского книгопечатания

(Далее сообщение Регины Фраковяк, специалиста по справочной информации, Европейский отдел. )

Ксилография Скорины, Том 1, Бытие. Матульский Р.С. и др., изд. Факсимильная копия. Книжная спадчина Франциска Скорины = Книжное наследие Франциска Скорины = Книжное наследие Франциска Скорины. Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2013-14.

Ренессанс конца 15-го и начала 16-го веков в Западной Европе породил одно из величайших изобретений в области коммуникации – печатание подвижными литерами, которое ознаменовало начало эры «массовой культуры», поскольку сделало возможным быстрое распространение новые идеи большому количеству людей. История книгопечатания началась с появлением знаменитой Библии, напечатанной в Майнце в 1454-55 годах Иоганном Гутенбергом. После этого печатные станки быстро распространились по другим европейским городам, таким как Венеция и Падуя, на территории современной Италии.

В этом, 2017 году, исполняется 500 лет белорусскому книгопечатанию благодаря молодому белорусскому ученому Франциску Скорине, который учился в Падуанском университете и стал первым известным печатником, выпустившим перевод Библии на белорусском языке. народный.

Скорина, известный гуманист, врач и переводчик, родился в городе Полоцке, на территории современной Беларуси. Вероятно, он родился где-то между 1485 и 1490 годами и умер между 1540 и 1551 годами, никто точно не знает. Можно найти множество вариантов написания имени и места рождения Скорины, например, его имя по-разному пишется как Франциск, Франциск, Франциск или Франциск, а название города как Полоцк, Полоцк или Полоцк. Известно, что между 1504 и 1506 годами Скорина учился в Ягеллонском университете в Кракове, Польша, где получил степень бакалавра искусств, а в 1512 году получил степень доктора медицины в Падуанском университете.

Скорина издал свою первую книгу в Праге, в августе 1517 года, «Псалтирь», на старобелорусском, средневековой форме белорусского языка. За ней последовали еще 23 книги Ветхого Завета под общим названием «Бивлия Русская» (полное название в переводе «Русская Библия, переведенная доктором Франциском Скориной из знаменитого города Полоцка, во славу Божию и просвещение простых людей»). Каждая из 23 библейских книг имеет отдельное название и вместе состоит из 1200 страниц с текстом на белорусском языке, кроме Псалмов. Поскольку это были литургические песни, псалмы были напечатаны на церковнославянском языке, официальном языке всех славянских православных церквей, но с белорусскими глоссами на полях. Работы также содержат 49исключительные ксилографии.

Титульный лист, Том 1, Бытие. Матульский Р.С. и др., изд. Факсимильная копия. Книжная спадчина Франциска Скорины = Книжное наследие Франциска Скорины = Книжное наследие Франциска Скорины. Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2013-14.

Страница из 7 тома, Джошуа. Матульский Р.С. и др., изд. Факсимильная копия. Книжная спадчина Франциска Скорины = Книжное наследие Франциска Скорины = Книжное наследие Франциска Скорины. Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2013-14.

Страница из Тома 6, Работа. Матульский Р.С. и др., изд. Факсимильная копия. Книжная спадчина Франциска Скорины = Книжное наследие Франциска Скорины = Книжное наследие Франциска Скорины. Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2013-14.

В 1522 году Скорина переехал в Вильно (Вильнюс) на территории тогдашней Речи Посполитой и открыл типографию. Там он создал самый замечательный молитвенник для мирян под названием «Малая подорожная книжка» («Маленькая подорожная книжка»), содержащий 436 страниц и 5 гравюр на дереве, на церковнославянском языке с современными белорусскими влияниями. Там же в Вильне в 1525 году он напечатал книгу «Апостол: Деяния и Послания Апостольская» (полное название в переводе: «Книга Деяний и Посланий Апостолов, именуемых Апостол, изданная с божьей помощью доктором Франциском Скориной Полоцкому»). ). Эта книга тоже была напечатана на церковнославянском языке, хотя и с современным белорусским влиянием.

Скорина изложил свою миссию в предисловии к «Псалтири»: «Видя великую полезность такой маленькой книги, я, Франциск, сын Скорины из Полоцка, решил напечатать «Псалтирь»… прежде всего для славы и хвалы Богу, единому в Троице, и Его Непорочной Матери Марии, а также всем ангелам и святым Божиим, и для общего блага, особенно потому, что милостивый Бог сотворил меня в этот мир из среды этих людей».

Библиотека Конгресса Специалист по Беларуси Регина Фраковяк,
у памятника Скорине перед Национальной библиотекой Беларуси. (Фото: анон)

Издания Скорины отличаются изяществом и могут считаться шедеврами раннепечатного искусства. Продукция его типографий была сопоставима с западноевропейской. Небольшие книжки, которые он печатал в Вильно, называются «Славянскими Эльзевирами» по названию знаменитых издательств Эльзевиров в Лейдене и Амстердаме. Некоторые ученые также называют Скорину «Мартином Лютером Беларуси».

Все белорусы знают и восхищаются Скориной. Его именем названы улицы и несколько культурных организаций, а памятники Скорине установлены в разных местах Беларуси, в том числе самый значимый у величественного здания Национальной библиотеки Беларуси в Минске. Также в Лондоне есть Белорусская библиотека и музей Франциска Скорины.

В Библиотеке Конгресса прошли две презентации о Скорине. Первое произошло в мае 1988 года, когда гарвардский ученый Хью Олмстед обсуждал вероятность того, что монах и ученый XVI века Максим Грек, который активно переводил и писал религиозные тексты в России, основывал свою версию «Давида и Голиафа» на тексте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *